Studiegebonden

Week van Het Vergeten Kind

Van 29 januari tot en met 4 februari is het de week van Het Vergeten Kind. Tijdens deze week wordt er speciale aandacht gevraagd rond een het thema kwetsbare kinderen in Nederland. Deze week vindt al sinds 2014 plaats en is altijd van 29 januari tot en met 4 februari. Tijdens deze week worden de ‘Vergeten Kinderen’ een stem gegeven en kunnen zij hun verhaal vertellen. Verschillende activiteiten worden georganiseerd door het hele land en de Hartenhuis Award wordt uitgereikt.

Geschiedenis

De stichting die deze week georganiseerd wordt, Stichting Het Vergeten Kind, is in 2007 begonnen als de Guusje Nederhorst Foundation. In 2014 is de naam veranderd naar Stichting Het Vergeten Kind. De stichting is begonnen onder de naam ‘Guusje Nederhorst Foundation’, dit verwijst naar Guusje Nederhorst, de bedenker van de animatiehondjes Woezel en Pip. Zij stierf in 2004 op 34-jarige leeftijd, ter nagedachtenis richtte haar man, Dinand Woesthoff, in 2007 de Guusje Nederhorst Foundation op. De Guusje Nederhorst Foundation had als doel om Tovertuinen (de plek waar Woezel en Pip allerlei avonturen beleven) te brengen naar kinderen die niet in een stabiele gezinssituatie opgroeien. De week vindt plaats van 29 januari tot en met 4 februari omdat 29 januari de sterfdag van Guusje is en 4 februari haar verjaardag. In 2016 is de Stichting gefuseerd met Stichting Heppie, dat als doel had om kinderen uit verschillende leefgroepen structureel op te vangen tijdens opvang weekenden en zorgvakanties met de continuïteit van bekende gezichten.

De organisatie

Het Vergeten Kind is een non-profit organisatie, bestaande uit een team van 35 professionals, die zich dagelijks inzetten voor kinderen uit de doelgroep. Het doel is dat kinderen zich gehoord en gezien voelen, zij op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. De organisatie zet zich dan ook in voor kwetsbaren kinderen en jongeren in Nederland die opgroeien in een onveilige en instabiele thuissituatie of noodgedwongen verblijven in een opvanglocatie. De organisatie vraagt aandacht voor deze problematiek bij het brede publiek en politiek zodat de situatie voor kwetsbare kinderen structureel verbetert. Daarnaast worden er ook kinderactiviteit georganiseerd, waarbij de kinderen even ‘gewoon’ kind kunnen zijn.

Om de missie te realiseren en kinderen nu, maar ook structureel, te helpen, werkt de organisatie volgens twee pijlers.

De eerste pijler is ‘Gewoon kind zijn: kinderprogramma’s’. Hierbij worden er impactvolle programma’s ontwikkeld die ervoor zorgen dat de kinderen uit deze doelgroep niet vergeten worden. Deze kinderen worden een mooi moment aangeboden met een positieve ervaring waarin ze ‘gewoon’ kind kunnen zijn. Hierdoor kunnen de kinderen vriendschappen sluiten en positieve herinneringen maken.

De tweede pijler is ‘Veilig en stabiel thuis voor ieder kind: duurzaam betere zorg voor kinderen’. Hierbij wordt gericht op het duurzaam en structureel verbeteren van de situatie van deze kwetsbare kinderen in Nederland. Dit wordt gedaan door middel van programma’s en projecten die bijdragen aan een stabiel en veilige thuis voor kinderen, het liefst in hun eigen gezin. Verder richt de organisatie zich tot de overheid en jeugdzorgaanbieders aan om het belang van het kind centraal te stellen, zodat de kwaliteit van de zorg en hulp voor kinderen verbeterd wordt.

De week

Tijdens de Week van Het Vergeten Kind is er jaarlijks een thema gekozen. Dit thema kan een urgent probleem zijn of een belangrijk onderwerp. Vorig jaar was dit onderwerp ‘Doorbreek het sociaal isolement’ en het jaar daarvoor ‘Ieder kind een veilig en liefdevol thuis met vertrouwde gezichten’. Dit jaar is het thema ‘Stop gesloten jeugdzorg’, waarbij de organisatie pleit voor het stoppen van opsluiten van onschuldige kinderen. De organisatie vindt dat de gesloten jeugdzorg moet stoppen en dat er meteen stabiele woonplekken in de plaats daarvan moet komen. Plekken die kleinschaliger zijn dan de groepen gesloten jeugdzorg zodat kinderen onverdeelde, positieve aandacht krijgen van hun hulpverleners. Dit omdat kinderen uit gesloten jeugdzorg traumatische herinneringen overhouden en nieuwe angsten krijgen. Ze willen dit doel realiseren door anders te kijken naar kinderen die nu in gesloten jeugdzorg geplaatst worden, beter te zorgen voor hulpverleners en therapie mogelijk maken voor elk kind dat dat nodig heeft, zonder wachtlijst. Om beter zorg aan hulpverleners te geven, moet er ruimere bemensing komen en tijd voor training en intervisie gegeven worden.

Programma 2022

Vrijdag 28 januari: Symposium ‘Gesloten Jeugdzorg: op zoek naar het alternatief’.

Bij dit symposium zijn er diverse kennis- en inspiratiesessie van o.a. ervaringsdeskundige van EspEx. Het symposium vindt online plaats van 9.30 – 14.00 uur.

Maandag 31 januari en dinsdag 1 februari: Tour lang het werkveld en media

Hierbij gaat de organisatie met ervaringsdeskundigen, Margot Ende en enkele ambassadeurs op pas met een ‘showroom-wagen’ die is ingericht als slaapkamer in de gesloten jeugdzorg. Er worden belangrijk stakeholders uitgenodigd voor een goed gesprek in deze wagen.

Donderdag 3 februari: Kleine manifestatie in Den Haag

De tour hierboven genoemd komt op donderdag aan op het Plein in Den Haag. Er worden hier woordvoerders van de jeugdzorg uit de Tweede Kamer uitgenodigd om langs te komen en praten met jongeren en hulpverleners.

Vrijdag 4 februari: Uitreiking Hartenhuis Award

De week wordt afgesloten met een award dat uitgereikt wordt aan één of meer voorlopers, mensen die de verandering die Stichting Vergeten Kind voor ogen hebben al in gang zetten en inspireren.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *