Activiteiten Emile,  Studiegebonden

Jeugddetentie

Vrijdag 15 april gaat Emile op excursie naar de Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt in Spijkenisse. Daarom zal deze blog wat vertellen over justitiële jeugdinrichtingen over het algemeen en over De Hartelborgt.

Justitiële Jeugdinrichting
Jeugdigen kunnen in een Justitiële Jeugdinrichting komen als de (kinder)rechter hen volgens het jeugdstrafrecht een straf of maatregel oplegt. Daarnaast kunnen jeugdigen er ook preventief worden geplaatst, in afwachting van hun rechtszaak. De meeste jeugdigen die in een justitiële jeugdinrichting verblijven zijn tussen de 14 en 21 jaar en de gemiddelde leeftijd bij plaatsing is 17 jaar. Dit zijn jongeren die een straf moeten uitzitten, soms in combinatie met een behandeling om aan een beter leven te kunnen beginnen. Andere jongeren in een justitiële jeugdinrichting zijn nog niet veroordeeld en wachten de uitspraak van de rechter af. Zij zijn dan in voorlopige hechtenis. Op basis van het adolescentenstrafrecht kan de rechter jeugdigen tot 23 jaar een straf of maatregel opleggen volgens het jeugdstrafrecht. Omdat een straf of maatregel enkele jaren kan duren, zijn jeugdigen soms ouder dan 23 jaar wanneer zij de justitiële jeugdinrichting verlaten.

Er zijn strikte regels voor wie er in een justitiële jeugdinrichting terecht komt, want het is niet niks om een jongere helemaal uit de eigen omgeving te halen. De plaatsing is een PIJ-maatregel. Deze maatregelen mogen alleen genomen worden onder de volgende voorwaarden:

– Er moet een misdrijf zijn gepleegd waardoor de jongere in voorlopige hechtenis moet worden geplaatst

– De maatregel moet worden genomen voor de veiligheid van anderen of d veiligheid van de jongere zelf

– De maatregel moet in het belang zijn van de ontwikkeling van de jongere

– De maatregel mag alleen opgelegd worden wanneer minstens twee gedragsdeskundigen uit verschillende discipline dit adviseren

Het uiteindelijke doel van de plaatsing in een justitiële jeugdinrichting is om de jongeren een betere toekomst te bieden. Daarom is er uitvoerige begeleiding. Hiervoor zijn er groepsleiders, docenten en andere gespecialiseerde medewerkers. De jongeren gaan daar ook naar school en leren daar bepaalde vaardigheden aan. Verder zijn er bijvoorbeeld lessen in sociale vaardigheden en omgaan met woede. Er wordt aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling. Het uiteindelijke doel van een justitiële jeugdinrichting is een goede start van het verdere leven. Hierdoor worden er over het algemeen minder lange straffen uitgedeeld aan jongeren. Hoe lang iemand in een justitiële jeugdinrichting verblijft is afhankelijk van de straf. Sommige hoeven er maar een paar weken of maanden verblijven, terwijl anderen soms wel twee jaar vast kunnen zitten.

Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt
De Hartelborgt in Spijkenisse is een van de vier locaties van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting. De Hartelborgt heeft plaats voor 105 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar. Alleen deze locatie heeft een afdeling voor ernstige crisis en een afdeling voor ernstige psychiatrische problematiek. In De Hartelborgt zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Ze zitten hier op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een PIJ-maatregel: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen.

De RJJI betrekt ouders/verzorgers bij het verblijf van hun kind, dit heet gezinsgericht werken. Bij gezinsgericht werken wordt gebruik gemaakt van de kracht van het gezin. Door de betrokkenheid van ouders te vergroten, groeit de behandelmotivatie van de jongeren en neemt de kans op recidive af. Onderdelen van het gezinsgericht werken zijn onder andere wekelijks contact met ouders, gezinsgesprekken en -coaching, rondleidingen voor familie, ouderavonden en andere activiteiten binnen de RJJI.

De RJJI werkt met de basismethodiek YOUTURN. YOUTURN staat voor ‘zelf doen’. Onder begeleiding van pedagogisch medewerkers, docenten en andere professionals werken de jeugdigen tijdens hun verblijf aan verbetering. Alles draait er hierbij om, om de jeugdigen te leren verantwoordelijker te denken en doen in hun leven.

Daarnaast wordt schematherapeutisch gewerkt op verschillende lang verblijfafdelingen. De gebruikte methode is Safe Path. Safe Path helpt niet alleen om een beter antwoord te geven op de heftige dynamiek die de doelgroep met persoonlijkheidsproblematiek oproept waardoor de handelingsverlegenheid af zal nemen. Het versterkt ook de kwaliteit van de behandeling en geeft de medewerkers weer grip op het werk en hun handelen.

Jeugdige delinquent moet zwaardere straf krijgen | Mening | ed.nl

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *