Geen categorie

AMV’s in Nederland: procedure van verblijfsaanvraag en VluchtelingenWerk

AMV’s…Misschien heb je deze term weleens in het nieuws voorbij zien komen. Ook in de opleiding Pedagogische Wetenschappen is het kort behandeld. Een AMV’er is een alleenstaande minderjarige vreemdeling. Dit zijn minderjarigen die zonder ouders of begeleiders naar Nederland komen om asiel aan te vragen. In maart bleek dat er dit jaar in totaal nog 4700 extra plekken nodig zijn om deze jongeren op te vangen! In deze blog leg ik uit hoe de asielprocedure voor AMV’s is vormgegeven, welke knelpunten eraan te pas komen en welke organisaties erbij betrokken zijn.

Wat is een AMV’er eigenlijk?

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling is jonger dan 18 jaar, komt van buiten de EU en is naar Nederland gekomen zonder iemand die het gezag over de jongere heeft. Deze AMV’er heeft in Nederland recht op onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en begeleiding, ongeacht de verblijfsstatus. Als ze een asielvergunning krijgen, hebben ze bovendien het recht om zich te herenigen met hun ouders, broers en zussen.

Wat gebeurt er als een AMV’er in Nederland aankomt?

De AMV’er dient een verblijfsaanvraag in bij het aanmeldcentrum IND Ter Apel. De procedure die daarop volgt is in principe hetzelfde als die van volwassen asielzoekers. De IND houdt alleen rekening met de leeftijd en individuele situatie van het kind. Als de leeftijd twijfelachtig is, wordt er een gratis medisch leeftijdsonderzoek aangeboden. Tijdens de procedure worden alle jongeren gehoord. Bij kinderen tussen de 6 en 12 jaar gebeurt dat in speciale kinderhoorruimtes. De opvang die AMV’s krijgen tijdens de procedure, hangt af van hun leeftijd:


– AMV’s jonger dan 15 jaar worden opgevangen door pleeggezinnen onder verantwoordelijkheid van Nidos. Dit is een gecertificeerde instelling die jeugdbeschermingsmaatregelen voor vluchtelingen uitvoert. Zij wijzen een voogd aan tot de AMV’er 18 jaar oud is.
– AMV’s ouder dan 15 jaar worden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in asielzoekerscentra (AZC’s). Dit zijn opvanglocaties met 24-uurs begeleiding. Deze begeleiding duurt tot de AMV’er 18 of 21 jaar oud is.

Welke besluiten en conclusies kunnen er genomen worden over de asielaanvraag?

Als de IND besluit dat de AMV’er in Nederland mag blijven, kunnen de ouders naar Nederland komen. Als de asielaanvraag wordt afgewezen, probeert de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) het vertrek uit Nederland te realiseren. Als er vervolgens geen opvang gevonden kan worden in het land van herkomst of in een ander land, kan de AMV’er in aanmerking komen voor een reguliere verblijfsvergunning in Nederland.

Welke organisaties houden zich bezig met AMV’s?

Een organisatie die zich sterk maakt voor de rechten van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, is VluchtelingenWerk. Zij komen op voor de belangen van AMV’s en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. VluchtelingenWerk vindt dat het toelatingsbeleid voor AMV’s moet worden verbeterd en dat AMV’s toegang moeten krijgen tot juridische en maatschappelijke begeleiding van VluchtelingenWerk. Met het verbeteren van het toelatingsbeleid bedoelen zij dat AMV’s op een kindvriendelijke manier gehoord moeten worden en dat er een individuele beoordeling moet plaatsvinden naar het belang van het kind. Daarnaast vindt VluchtelingenWerk dat zij juridische begeleiding zouden moeten bieden aan AMV’s, zoals het onderzoeken van alle mogelijkheden tot legaal verblijf na afwijzing van de asielaanvraag. Ten slotte vindt VluchtelingenWerk dat zij maatschappelijke begeleiding aan AMV’s moeten geven over opvang, huisvesting en integratie. Er is hierbij extra aandacht nodig voor de overgang van minderjarig naar meerderjarig. Deze jongeren zijn namelijk zonder ouders in een vreemd land en zijn afhankelijk van de geboden hulp.

Concluderend krijgt een AMV’er bij aankomst in Nederland met verschillende organisaties te maken. Van het IND Ter Apel die de verblijfsaanvraag beoordeelt, tot asielzoekerscentra (AZC’s) voor opvang. AMV’s zijn kwetsbaar en VluchtelingenWerk zet zich in voor de belangen van deze groep jongeren. Er is nog veel nodig en mogelijk om de procedure voor AMV’s kindvriendelijker te maken, met meer aandacht voor de individuele situatie. Hopelijk ben je in deze blog iets meer te weten gekomen over AMV’s. Als je dit onderwerp interessant vindt, is het zeker aan te raden om een kijkje te nemen op de websites van deze

verschillende organisaties.

Liefs,

PubliCo

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *